IDY Weddings House (Tuấn IDY)

• Địa chỉ: C001 CC Phan Xich Long, P7, Phu Nhuan, Hồ Chí Minh, Vietnam

• Số điện thoại: 091 350 24 17

• Email: tuananhdoanhuynh@gmail.com

• Website: http://www.idyproduction.com/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://idyweddingshouse.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/IdyWeddingHouse/